logo strony

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych.

Nasz przedszkolaki pod kierunkiem pani Renaty Nowaczyk i pani Karoliny Walczak, 30 kwietnia 2021 roku świętowały to niezwykłe wydarzenie. W swoim wystąpieniu dzieci przybliżyły wszystkim znaczenie tego święta w historii naszego kraju.

Podczas uroczystości nie zabrakło biało-czerwonych flag oraz hymnu narodowego, pięknie zaśpiewanego przez dzieci. W uroczystym apelu wzięło udział grono pedagogiczne oraz klasy II, IV, VI, VII, które obserwowały uroczystość online.

Na koniec wszystkie dzieci otrzymały upominki od Krzysztofa Romana – Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

DLA RODZICA, DLA UCZNIA