W ostatnim tygodniu września uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem swoich wychowawców, wyposażeni w worki i rękawiczki wyruszyli na tereny wyznaczone przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego panią Mirosławę Ziętek wziąć udział w akcji Sprzątanie Świata. Wspólnie uporządkowaliśmy tereny w okolicy szkoły, kapliczki i sklepu z zalegających na poboczach śmieci.