logo strony

Placówka Terenowa KRUS w Turku informuje, że rozpoczęła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008 – 2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki, która musi mieć min 4 wersy i zawiera przynajmniej 4 słowa spośród niej wymienionych: upadek, przyczyna, prewencja, zdrowie, buty, ślisko, bezpieczeństwo, wchodzić. Kompletne zgłoszenie (rymowanka oraz formularz zgłoszeniowy zainteresowany powinien przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu.

Regulamin i więcej informacji dostępne tutaj: krus.gov.pl

DLA RODZICA, DLA UCZNIA, ZDROWIE