Dear students!

W związku z przerwą ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zgodnie z zaleceniami przesyłam materiały do opanowania i ćwiczenia interaktywne do wykonania w tym czasie. Wszystkie zadania są interaktywne tzn., że po wpisaniu odpowiedzi system sam sprawdza błędy i często podaje poprawne odpowiedzi.
W razie pytań od uczniów proszę o kontakt przez system mantica.net lub przez wiadomość email: tomasz.dominiak@gmail.com

mgr Tomasz Dominiak

Klasa 8:– Wstaw czasownik w formie Past Simple:
https://www.ang.pl/cwiczenia/797/past-simple-zastosowanie

– Zamień zdania w czas Past Simple:
https://www.ang.pl/cwiczenia/798

– Wstaw w czasie Past Simple lub Past Continuous:
https://www.ang.pl/cwiczenia/847/past-simple-zastosowanie
https://www.ang.pl/cwiczenia/1803/past-simple-zastosowanie

– Napisz email nieformalny (info) na temat:

Email można przesłać do sprawdzenia na tomasz.dominiak@gmail.com

Twoja klasa zorganizowała spotkanie z przedstawicielem jednego z zawodów. W e-mailu do kolegi z Anglii napisz:

  • kim z zawodu była zaproszona osoba i dlaczego zaprosiliście przedstawiciela właśnie tego zawodu
  • o jakich trudnościach w wykonywaniu tego zawodu dowiedziałeś(-aś) się na spotkaniu
  • jaką niespodziankę przygotował dla Was zaproszony gość.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa

– Słownictwo do ćwiczenia z działu „Człowiek” w serwisie dlaucznia.pl (wymaga rejestracji i zalogowania):
https://www.dlaucznia.pl/kategorie/jezyk-angielski,slownictwo,czlowiek


Klasa 7:– Przedimki do poczytania: http://znamangielski.com/a-the-articles-przedimki.html

– Napisz email nieformalny (info str. 165 w podr.) na temat:

Email można przesłać do sprawdzenia na tomasz.dominiak@gmail.com

Twoja klasa zorganizowała spotkanie z przedstawicielem jednego z zawodów. W e-mailu do kolegi z Anglii napisz:

  • kim z zawodu była zaproszona osoba i dlaczego zaprosiliście przedstawiciela właśnie tego zawodu
  • o jakich trudnościach w wykonywaniu tego zawodu dowiedziałeś(-aś) się na spotkaniu
  • jaką niespodziankę przygotował dla Was zaproszony gość.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa

– Ćwiczenia na Present Perfect:
https://www.ang.pl/cwiczenia/813/present-perfect-budowa
https://www.ang.pl/cwiczenia/1767/present-perfect-budowa
https://www.ang.pl/cwiczenia/1769/present-perfect-budowa
http://www.focus.olsztyn.pl/en-present-perfect-tense-quiz.html
http://www.focus.olsztyn.pl/en-exercise-on-present-perfect-tense.html
https://www.ang.pl/cwiczenia/808/present-perfect-pytania-przeczenia


Klasa 6:– Opanuj teorię: https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-perfect

– Test na czasowniki nieregularne w Past Simple i Present Perfect: https://testy.gramatyka-angielska.info/s/4366/80076-Testy-gramatyczne-z-angielskiego/4095582-Test-czasowniki-nieregularne-poziom-A1-formy-past-simple-i-past-participle.htm

– Ćwiczenia na Present Perfect:
https://www.ang.pl/cwiczenia/813/present-perfect-budowa
https://www.ang.pl/cwiczenia/1767/present-perfect-budowa
https://www.ang.pl/cwiczenia/1768/present-perfect-budowa
https://www.ang.pl/cwiczenia/1769/present-perfect-budowa
http://www.focus.olsztyn.pl/en-present-perfect-tense-quiz.html
http://www.focus.olsztyn.pl/en-exercise-on-present-perfect-tense.html
https://www.ang.pl/cwiczenia/808/present-perfect-pytania-przeczenia
https://www.ang.pl/cwiczenia/809/present-perfect-pytania-przeczenia


Klasa 5:– Opanuj teorię:
https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-simple

– Wpisz czasowniki regularne w czasie Past simple:
http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-past-simple-test-4.html
https://engbook.pl/exercise/12218
http://www.focus.olsztyn.pl/pre-intermediate-07-03.html
http://znamangielski.com/files/past-simple-czasownik-byc.htm


Klasy 1-3:– Dowolne ćwiczenia http://www.yummy.pl/preschoolers/pl/main/en/poziom1

– Dowolne odcinki https://www.youtube.com/user/theofficialpeppa