23 października w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie zorganizowano obchody Dnia Głośnego Czytania, który przygotowały p. Bożena Kruczkowska oraz p. Marta Wróbel. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy O, I i II, chętni rodzice, p. Dyrektor Jolanta Werkowska oraz p. Renata Chorążewska- Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie. Po przywitaniu wszystkich obecnych uczniowie kl. II pod opieką wychowawcy przedstawili krótką inscenizację do wiersza J. Tuwima „Dyzio marzyciel”. Kolejnym punktem obchodów było wspólne czytanie książki „Stoliczku, nakryj się!” J. i W. Grimm. Dzieciom czytali chętni dorośli obecni na obchodach. Następnie dzieci odpowiadały na zagadki o tematyce baśni i bajek, za każdą poprawną odpowiedź otrzymywali nagrody. Gdy wszystkie zagadki zostały rozwiązane uczniowie mieli za zadanie narysować wybraną scenę z przeczytanej książki „Stoliczku, nakryj się!”. Na zakończenie obchodów uczniowie otrzymali drobne upominki, następnie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.