Za pośrednictwem koordynatora projektu edukacyjnego „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF” – pani Karoliny Walczak w piątek 18 listopada w naszej placówce obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 20 listopada przypada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka – najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom. W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników, tych, których prawa często są łamane.

W naszej placówce uczniowie wraz z nauczycielami przeżyli ten radosny dzień bardzo uroczyście z poważnym przesłaniem. W proces świętowania praw dziecka zaangażowali się uczniowie oraz nauczyciele: przyszli ubrani na niebiesko – w kolorze UNICEF. Na holu znajdowały się kąciki do pokolorowania „Praw dziecka” oraz materiały edukacyjne związane z prawami dziecka. Na przerwach uczniowie oglądali prezentację, odbywały się quizy, młodsi uczniowie byli zapoznawani ze swoimi prawami poprzez oglądanie bajki „Mam swoje prawa”, odbywały się zabawy z niebieskimi balonami, starsi uczniowie poznawali Konwencję praw dziecka.

Na zakończenie obchodów praw dziecka odbyła się zabawa przy muzyce, która integrowała wszystkich uczestników uroczystości. Wszystkie dzieci otrzymały listy Janusza Korczaka, które miały za zadanie wręczyć swoim rodzicom.