W środę, 19 października klasa II wraz z wychowawcą udali się na jesienną wycieczkę do lasu. Celem wizyty była obserwacja przyrody. Dzieci poznawały przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Uczniowie poznali podstawowe gatunki drzew leśnych (drzewa iglaste i liściaste) oraz poznali kilka gatunków zwierząt leśnych. Dzieci dowiedziały się czym odżywają się zwierzęta i gdzie należy ich szukać (wśród koron drzew, na krzewach, na niższych roślinach, na ściółce). Wyprawa ta dała uczniom możliwość obserwacji naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt. Obserwacje przyrodnicze dzieci prowadziły z wykorzystaniem lup. Słuchały odgłosów lasu, zbierały „dary lasu”. Dzieci nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie. Poznawały znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt. Doświadczyły, że las to źródło świeżego powietrza.