Dnia 8 kwietnia 2022r. Burmistrz Krzysztof Roman podpisał zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie Pani Izabeli Pecynie.

W dniu 11 kwietnia Burmistrz Krzysztof Roman, wraz z gronem pedagogicznym i uczniami przywitał nową panią dyrektor. Jednocześnie złożono podziękowania Pani Katarzynie Wojtkowiak, za pełnienie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie w okresie od 1 września 2021 roku do 8 kwietnia 2022 roku.