100 lat temu

Organizacja nauczania w Ogorzelczynie rozpoczęła się ponad 100 lat temu, kiedy to w 1907 roku nauczycielka Helena Moniuszko zorganizowała szkołę jednoklasową w wynajętym od rolnika budynku. W 1914 roku ludność rozumiejąc potrzebę nauki rozpoczęła budowę szkoły. Były już fundamenty, zgromadzono materiał budowlany – wszystko zostało zniweczone przez I wojnę światową.

Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie w 1959r.

1940′

Polskie serce Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie zaczęło ponownie bić w marcu 1945 roku, z inicjatywy Pana Władysława Wieruchowskiego, który rozpoczął pracę w zniszczonej izbie bez sprzętu, pomocy naukowych czy nawet podręczników.

W 1946 roku wyłoniła się możliwość wybudowania nowej szkoły pomiędzy Ogorzelczynem a Tarnową. Do budowy jednak nie doszło z braku porozumienia między mieszkańcami.

Wyż demograficzny w obwodzie szkoły i nauka w 4 izbach lekcyjnych usytuowanych w różnych, oddalonych od siebie o ok. 1,5 km miejscach, zmusił lokalne środowisko do mobilizacji sił i środków na budowę nowego obiektu. Powstał Komitet Budowy Szkoły z przewodniczącym Janem Mitutą oraz zastępcą Maksymilianem Jackowiakiem.

1950′

 • W 1955 r. wybudowano dwuizbową szkołę, która częściowo rozwiązała trudną sytuację lokalową.
 • W październiku 1956 opracowano plan sytuacyjny pod budowę nowej szkoły.
 • W kwietniu 1958 rozpoczęto prace ziemne. Budowa przebiegała w bardzo szybkim tempie.
 • W listopadzie 1958 szkoła pokryta została dachem i rozpoczęto prace wewnątrz budynku.

Dzień 22 grudnia 1958 roku stał się świętem dla wszystkich mieszkańców, gdyż nowy budynek szkoły został oddany do użytku. 7 stycznia 1959 r. mury nowej szkoły wypełniły się po raz pierwszy gwarem dziecięcych głosów.

Przemiany

W czasie istnienia szkoły w Ogorzelczynie zmieniały się jej stopnie organizacyjne.

 • w 1926 rok istniała szkoła 5 klasowa,
 • w 1952 roku przekształciła się w szkołę siedmioklasową,
 • 25 czerwca 1953 roku – pierwsi uczniowie w historii szkoły uzyskali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • w roku 1966 przekształcono w szkołę ośmioklasową,
 • w 1974 roku zaczęło pracować ognisko przedszkolne,
 • od 1999 roku staliśmy się szkołą sześcioklasową,
 • w 2012 roku– w szkole zaczął funkcjonować punkt przedszkolny dla dzieci od 3 roku życia w ramach projektu unijnego „Przedszkolaki górą”,
 • od roku 2017 ponownie nasza szkoła jest szkołą ośmioklasową.
 • od lutego 2023 nasza szkoła ma nowy dach wykonany przez firmę Dach-Mark.

Obecnie

Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie

Od początków istnienia szkoły dokonywano w niej szeregu modernizacji, remontów, unowocześniano klasy. Obecnie nasi uczniowie zdobywają wiedzę, korzystając z atrakcyjnych pomocy naukowych i nowoczesnych technologii.

Monitory interaktywne
Mikroskopy z funkcją kamery