Nasi uczniowie wzięli udział w gminnym etapie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Gratulujemy za zaangażowanie i wykonanie pięknych prac!