logo strony

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W naszej szkole działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzi p. Marta Wróbel.

Środa godz. 10.50-11.35
Piątek godz. 8.00-8.45

Zadania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1. Praca z dziećmi:

 • Diagnoza potencjalnych możliwości dziecka.
 • Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem, nauczycielem oraz poprzez wykorzystanie technik projekcyjnych.
 • Indywidualne zajęcia z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające).
 • Zajęcia z klasami – profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości.
 • Rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi.
 • Rozmowy wychowawcze.

2. Praca z rodzicami:

 • Indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa – w zależności od zgłaszanych potrzeb.
 • Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich.
 • Poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami.

3. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

 • Wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka.
 • Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 • Interwencje wychowawcze.
 • Organizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły.

Uczniu! Mogę Ci pomóc, jeżeli:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • Nie radzisz sobie z nauką,
 • Potrzebujesz pomocy i rady,
 • Dokucza Ci samotność,
 • Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc,
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem i radością.

Drogi rodzicu! Zwróć się do mnie, gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych wzajemnych relacjach,
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • Masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić,
 • Szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

OBOWIĄZUJĄCĄ ZASADĄ JEST POUFNOŚĆ I DYSKRECJA Z WYJĄTKIEM SYTUACJI ZAGROŻENIA CZYJEGOŚ ZDROWIA LUB ŻYCIA.

 

POLECANE MATERIAŁY

 1. Perfekcjonizm – niepożądany towarzysz
 2. Karać czy nie karać
 3. Jak radzić sobie ze stresem izolacji społecznej
 4. Czy leworęczność jest normą
 5. Przemoc w rodzinie – reaguj
 6. Wirtualna rzeczywistość
 7. Zadbaj o siebie (nie tylko) w czasie epidemii