logo strony

Dnia 22 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły z klasy 7 pod opieką nauczyciela biologii Joanny Tabaka brali udział w Powiatowej Sesji Ekologicznej organizowanej w ramach projektu “Stawiamy na OZE – ścieżka edukacyjna” w Kaczkach Średnich.
Uczniowie zapoznali się z nowymi ścieżkami ekologicznymi i działaniami zmierzającymi do poprawy jakości środowiska, wysłuchali także wykładu nt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Zdobytą wiedzę mogli zgłębić na warsztatach o energii słonecznej, budowie instalacji solarnej i fotowoltaicznej oraz jak wykorzystywać energię wiatrową.

Na koniec uczestnicy otrzymali symboliczne eko-gadżety i zaświadczenia uczestnictwa w sesji ekologicznej.

DLA RODZICA, DLA UCZNIA