Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Najpiękniejsze jajko wielkanocne’’ zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie. Konkurs ten odbył się na dwóch etapach: szkolnym i powiatowym obejmując III kategorie wiekowe. Na etapie szkolnym wśród naszych uczniów wytypowaliśmy 10 prac, które zostały dostarczone do Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie. Następnie 14.03.2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na etapie powiatowym, a wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych:

III miejsce – Marcel Ćwiek, kl. I

Wyróżnienie:

Weronika Ziemiańska, kl. I

II grupa – uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych:

II miejsce – Agata Sompolska, kl. V

16 marca 2018 r. odbył się uroczysty finał Powiatowego  Konkursu Plastycznego  ,,Najpiękniejsze jajko wielkanocne’’. Wszystkich laureatów zaproszono do Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie, gdzie po krótkiej części artystycznej zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe oraz odbył się słodki poczęstunek dla wszystkich gości.