W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej gminie zorganizowano konkursy recytatorskie dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów. Patriotyczne strofy wygłosili wychowankowie naszej placówki.

9 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie odbył się konkurs recytatorski „Mały
patriota” zorganizowany przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie. W wydarzeniu służącym popularyzacji poezji, kształtowaniu postaw patriotycznych i promocji młodych talentów wyróżniono: Antoninę Kościelak, Roksanę Siwek i Antoninę Walczak. Dziewczynkom wręczono dyplomy i upominki. Do konkursu przygotowała je wychowawczyni, Renata Nowaczyk.

Dzień wcześniej, 8 listopada, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej przeprowadzono Gminny Konkurs Wierszy o Tematyce Patriotycznej pod honorowym patronatem Krzysztofa Romana Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków. Celem przedsięwzięcia było pogłębienie wśród młodzieży znajomości polskiej poezji patriotycznej, rozwijanie wrażliwości artystycznej i zainteresowanie językiem polskim.

W kategorii kl. IV-VI naszą szkołę reprezentowały: Laura Selewska, Zuzanna Szczap i Kamila Uchman.
Dziewczęta otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.

Uczennice do występu przygotowały Mirosława Ziętek i Ewa Skubiszewska.