Zapraszamy uczniów klasy VIII o zapoznanie się z tabelą dotyczącą terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Aby wypełnić wniosek potrzebny do rekrutacji należy wejść na stronę internetową wybranej szkoły ponadpodstawowej, w zakładce „REKRUTACJA” pobrać wniosek i wypełnić.

Na stronie internetowej konkretnej szkoły ponadpodstawowej znajdują się pliki z informacjami dotyczącymi harmonogramu, zasad i kryteriów rekrutacji.

Więcej szczegółów odnośnie rekrutacji można znaleźć pod linkami:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol