Zapraszamy do pobrania dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2023/2024. Plik zawiera:

  • Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I
  • Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
  • Oświadczenie rodzica – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Pobierz dokumenty

Zarządzenie nr 0050.2.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina i Miasto Tuliszków jest organem prowadzącym.

Pobierz dokument