Uczniowie naszej szkoły wybrali w tajnym głosowaniu przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego na rok 2014/2015, którymi zostali:

Przewodniczący

Paulina Ćwiek – kl. VI

Zastępca przewodniczącego

Zuzanna Bangrowska – kl. V

Skarbnik

Kamil Patrzykąt – kl. VI

Członkowie

Kamil Darul – kl. VI
Karolina Włodarska – kl. VI
Adam Wróbel – kl. VI
Bartosz Michalak – kl. V
Kacper Selewski – kl. V

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015 jest Mirosława Ziętek.