22 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I. Zanim pierwszoklasiści zostali włączeni do społeczności uczniowskiej poddano ich kilku próbom, podczas których musieli wykazać się m.in. mądrością, zręcznością i wiedzą. Jedną z prób była próba uśmiechu, która polegała na wypiciu kwaśnego eliksiru i zrobieniu wesołej minki. W nagrodę uczniowie otrzymali medale uśmiechu. Kluczowym momentem uroczystości było złożenie ślubowania i pasowanie na uczniów przez dyr. szkoły Panią Jolantę Werkowską. Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, który dla swoich pociech przygotowały mamy.