10 października 2022 roku odbyły się warsztaty psychoprofilaktyczne dla uczniów klas IV – VIII z psychologiem – panią Dżesiką Gawron. Tematem zajęć była tolerancją i akceptacja w zespole klasowym.

Uczniowie mieli okazję pracować indywidualnie, w mniejszych zespołach oraz ze swoją klasą. Uczyli się jak szanować innego człowieka, jego poglądy czy zapatrywania na różne sprawy, pomimo, że nasze stanowisko i zdanie różni się od zdania innych osób.

Tolerancja to także umiejętność dostrzegania człowieka, który pochodzi z innego kraju, uznawania bogactwa różnorodności kultur na świecie, okazywanie szacunku człowiekowi bez względu na jego rasę, wyznanie, czy status społeczny.