Dzięki selektywnej zbiórce odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci, zaś posegregowane śmieci mogą być powtórnie wykorzystane bądź poddane recyklingowi. Wychowankowie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie 22 kwietnia br. wzięli udział w warsztatach ekologicznych i doskonale wiedzą, jak dbać o środowisko.

Działania prowadziła insp. Anna Jesiołkiewicz, insp. ds środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków. Dzieci dowiedziały się m.in., że zasoby naszej planety są wyczerpywalne i warto odzyskiwać cenne surowce, a dzięki sortowaniu odpadów można ocalić wiele drzew czy ekosystemów. Uczestnicy zajęć wykorzystali swoje wiadomości w praktyce, biorąc udział w zabawie sprawdzającej znajomość systemu zbiórki odpadów z podziałem na frakcje.

Spotkanie nawiązywało do, realizowanych w placówce, zajęć o tematyce ekologicznej i wdrażania w niej tzw. zielonych zachowań.