WIELKOPOLSKI BAROMETR ZAWODÓW

W wyniku zakończonej szóstej edycji badania ,,Barometr zawodów’’, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, przekazujemy do wglądu ulotkę informacyjno – promocyjną, zawierającą wyniki tego badania.

Na ulotce zamieszczono wybrane zawody, w których według szacunku ekspertów w bieżącym roku wystąpi deficyt pracowników.
Więcej informacji na temat barometru oraz szczegółowe wyniki znajdują się na stronie www.barometrzawodow.pl