Autorem ulotki jest: https://gis.gov.pl
Więcej informacji na: https://gis.gov.pl/oswiata/zadania-szkoly-w-walce-z-wszawica/