22 maja uczniowie kl. IV-VII odwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Turku. Celem wyjazdu była realizacja priorytetu MEN: ,,Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego’’. Podczas lekcji bibliotecznej uczniowie brali udział w zajęciach: ,,Zawody przeszłości, zawody przyszłości’’. Poprzez ćwiczenia interaktywne i zabawy uczniowie zapoznali się z zawodami, których już nie ma oraz uświadomili sobie jakie jest dziś zapotrzebowanie na rynku pracy.