Wywiadówka śródroczna w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się dnia 26.01.2017 o godzinie 16:00.

why-is-your-landing-page-so-important

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów.