logo strony

24 czerwca 2016 spotkaliśmy się na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Ta uroczystość była wyjątkowa dla naszej szkoły, ponieważ w tym roku odchodziła od nas nie tylko klasa VI ale również V. Za część artystyczną odpowiadała najstarsza klasa VI, która pod opieką wychowawcy Pani Katarzyny Wojtkowiak przygotowała dla nas przedstawienia, piosenki i wiersze. Uczniowie na rozpoczęcie uroczystości zatańczyli również poloneza. W imieniu uczniów i rodziców klasy szóstej wręczono tradycyjny prezent dla szkoły, a był nim zestaw mikroportów z mikrofonami bezprzewodowymi, które będą nam służyć podczas apeli i przedstawień. Klasa IV również zorganizowała małe pożegnanie dla klasy V i VI uwieńczone wręczeniem dyplomów, które przedstawiały podróż naszych uczniów przez całą szkołę podstawową i stanowić będą ciekawą pamiątkę z nauki w naszej szkole. Absolwenci w podziękowaniu za sześć lat nauki wręczyli członkom kadry pedagogicznej piękne kwiaty. Kolejnym etapem zakończenia roku szkolnego dla klasy szóstej było wręczenie przez Panią dyrektor świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz dyplomów absolwenta.

W dalszej części uroczystości Pani dyrektor wręczyła również świadectwa uczniom klas I-V. Uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy wzorowego ucznia, a także nagrody książkowe za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, za osiągnięcie wysokich wyników w czytelnictwie oraz za reprezentowanie szkoły w licznych konkursach i za systematyczne oszczędzanie.

Na zakończenie uroczystości dyrektor pożegnała uczniów, przypomniała o bezpieczeństwie w trakcie wakacji i życzyła udanego wypoczynku oraz powrotu do szkoły w pełni zdrowia. Rodzice klasy VI przygotowali także słodki poczęstunek dla uczniów klas IV-VI oraz kadry szkolnej.

DLA RODZICA, DLA UCZNIA