Palenie tytoniu jest dużym problemem wśród dorosłych i młodzieży. Corocznie z powodu palenia papierosów choruje i umiera wiele osób. Dlatego zachęcamy do rzucenia palenia dla dobra swojego i swojej rodziny. Nasi uczniowie z klasy VI wzięli udział w konkursie „Palić, nie palić – oto jest pytanie”.

W ramach konkursu napisali apele, w których propagowali zdrowy styl życia bez tytoniu, szczególnie bez e-papierosów równie szkodliwych jak tradycyjny tytoń.Jedna z uczennic zakwalifikowała się do konkursu na szczeblu powiatowym.

Za swój apel otrzymała dyplom i nagrodę książkową. Prezentujemy apel naszej uczennicy Kingi Bukowskiej, która kieruje swoje słowa do jej rówieśników. Jednakże dorośli też mogą się z tego tekstu wiele nauczyć. Może warto wziąć sobie jej apel do serca.

Kinga Bukowska list