„Czasu nie zatrzymasz, możesz zachować wspomnienia.”

30 listopada spotkaliśmy się wraz z zaproszonymi gośćmi z okazji Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie. Na uroczystości zgromadzili się najważniejsi goście w tym byli dyrektorzy szkoły i nauczyciele. Uczniowie przygotowali na tą okazję prezentację artystyczną, którą rozpoczęli dostojnym tańcem narodowym polonezem. Przedstawili ponad to inscenizacje nawiązującą do 100-lecia Niepodległości Polski, którą to rocznicę obchodziliśmy w tym roku. Goście mogli obejrzeć również prezentację przedstawiającą w ciekawy sposób ponad 100-letnią historię szkoły wraz z historią budynku, dyrektorami, nauczycielami oraz działalnością szkoły na przestrzeni lat.

Dzień też był okazją do wręczenia nagród i podziękowań, m.in. dla Przyjaciół Szkoły, którzy w ramach podziękowania za wsparcie otrzymali pamiątkowe statuetki. Po części artystycznej słowo zabrali również goście m.in były dyrektor szkoły pan Edward Marciniak, burmistrz GiM Tuliszków pan Krzysztof Roman, ks. Stanisław Nowak, kurator oświaty pan Arkadiusz Chmielewski, dyrektor MGOK w Tuliszkowie pan Mirosław Rojek.

Uroczystość ta była wspaniałym momentem do wspomnień i miłym powrotem do przeszłości, co dało się zauważyć po uśmiechach i wzruszeniu.