W naszej szkole odbyła się akcja charytatywna „Góra Grosza 2014/2015”. W terminie od 24 listopada do 5 grudnia uczniowie szkoły zbierali monety o nominale od 1 grosza do 5 złotych.

Pieniądze z akcji przeznaczane są na pomoc rodzinom, organizacjom lub osobom prywatnym będącym w potrzebie. W roku 2013 akcja Góra Grosza przyniosła ponad 2,6 miliona złotych i pomogła wielu osobom (włączając w to naszą społeczność lokalną).

Uczniowie w naszej szkole zebrali łączną kwotę 276,08zł, a najbardziej aktywną w zbieraniu groszy klasą okazała się klasa 6.

Góra Grosza

Więcej szczegółów na stronie www.towarzystwonaszdom.pl