Dnia 30 kwietnia uczniowie klasy VI i V pod kierunkiem K.Wojtkowiak przedstawili część artystyczną poświęconą rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Dniu Flagi RP. Poprzez piosenki, prezentacje, scenki przybliżyli kolegom i koleżankom historię Polski oraz ukazali znaczenie symboli narodowych. Młodsi uczniowie, którzy nie znają jeszcze dobrze historii naszego kraju, mieli okazję dowiedzieć się jak ważne dla Polaków było wydarzenie z dnia 3 maja 1791 roku.