W grudniu 2017 zorganizowaliśmy Dzień Witaminki. Dzieci z klas V-VI przygotowały krótkie informacje na temat witamin i ich znaczenia dla organizmu człowieka. Pozostali uczniowie wzięli udział w krótkich konkursach na temat witamin. Przedszkolaki odgadywały nazwy warzy i owoców zgromadzonych na wystawce na holu szkolnym. Pierwszaki układały z podanych liter słowo „WITAMINKI”, a uczniowie klas III i IV odpowiadały na pytania dotyczące znaczenia witamin i ich braku dla zdrowia człowieka.