17 kwietnia w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Zdrowia. Apel rozpoczął się od zaprezentowania przez uczniów klasy V inscenizacji do wiersza ,,Na straganie’’ Jana Brzechwy, a dzieci z klasy I i II zaśpiewały piosenkę o skutkach niezdrowego jedzenia. Następnie odbyły się konkurencje o tematyce zdrowia. Pierwsze zadanie polegało na wypisaniu przez uczniów nazw warzyw i owoców zaczynających się na każdą literę z alfabetu. Drugie zadanie polegało na prawidłowym ułożeniu piramidy zdrowego żywienia. Ostatnie zadanie odnosiło się do różnych powiedzeń dotyczących zdrowia. Uczniowie musieli z rozsypanek wyrazowych ułożyć te zdania. Na zakończenie przedstawiciele każdej klasy otrzymali dyplomy za udział w Dniu Zdrowia.
Apel przygotowała p. Joanna Tabaka i p. Marta Wróbel.