28 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Tego dnia odbyło się w naszej szkole specjalne wydanie Teleexpressu. Przekazywane informacje dotyczyły tematów ekologicznych. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność ochrony środowiska oraz segregację śmieci. W trakcie programu uczniowie prezentowali wiersze i piosenki.

Odbyła się też sonda uliczna oraz program telewizyjny „Sprawa dla ekologia”. Na zakończenie wszyscy uczniowie odśpiewali głośno apel skierowany do dorosłych, który zawierał m.in. słowa – „Zostawcie nam czysty kawałek świata”. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy III, IV i V pod kierunkiem pani Danuty Soja.