Od września 2013 w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie funkcjonuje nowe narzędzie. W naszej szkole wprowadzony został dziennik elektroniczny, który umożliwi zarówno uczniom jak i rodzicom dostęp do informacji takich jak oceny jednostkowe z poszczególnych przedmiotów, oceny semestralne, uwagi czy powiadomienia. System oferuje również wewnętrzną komunikację pocztą elektroniczną pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Dziennik znajduje się pod adresem spogorzelczyn.mantica.net

a dostęp do niego możliwy będzie po pierwszej wywiadówce w roku szkolnym 2013/2014, na której rodzice uczniów otrzymają jednoroczny bezpłatny dostęp do dziennika wraz z danymi do logowania.