logo strony

26 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs tern ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Julia Pieszak z klasy VI oraz Patrycja Patrzykąt i Adrian Darul z klasy VII. Uczestnicy mieli 45 minut na rozwiązanie testu składającego się z 35 pytań jednokrotnego wyboru i 5 pytań otwartych. Turniej zakończył się dużym sukcesem naszych uczniów. Julia Pieszak zdobyła I miejsce w I grupie wiekowej, a Adrian Darul III miejsce w II grupie wiekowej. Uczennica Julia Pieszak dzięki zdobyciu I miejsca zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych.

Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali zdobywcy 3 czołowych miejsc. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział i drobne upominki. Uczniów do konkursu przygotowała Marta Wróbel.

DLA RODZICA, DLA UCZNIA