9 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szeroko pojętej wiedzy pożarniczej. Za organizację eliminacji odpowiedzialny jest Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Tuliszkowie oraz Gmina i Miasto Tuliszków we współpracy z MGOK.

Naszą szkołę reprezentowało ponownie ponownie czworo uczniów: Iza Bukowska i Julia Pieszak z klasy V oraz Patrycja Patrzykąt i Adrian Darul z klasy VI. Uczestnicy mieli 45 minut na rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury złożone z członków Prezydium Zarządu: druh Piotr Hryniuk i druh Marek Mazurek. Dużym sukcesem zakończyła udział w turnieju Julia Pieszak, która zdobyła II miejsce w I grupie wiekowej kwalifikując się do eliminacji powiatowych.

Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali zdobywcy 3 czołowych miejsc. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział i drobne upominki. W przerwie konkursu uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na poczęstunek. Uczniów do konkursu przygotowała Danuta Soja.