4 kwietnia 2017 r. odbyła się kolejna edycja GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ. W konkursie zaprezentowało się 36 dzieci z gminnych placówek oświatowych: Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie, Zespołu Szkół im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie, Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie oraz jej oddziału przedszkolnego.
Prezentacje podzielono na cztery kategorie, które oceniła komisja artystyczna złożona z Mirosława Rojka – dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie oraz Piotra Piechockiego – instruktora ds. muzycznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. Organizatorem przeglądu, który czuwał nad jego sprawnym przebiegiem był Jarosław Durkiewicz.

Żródło: tuliszkow.pl

Wśród naszych uczniów w kategorii klas IV-VI wyróżnienie otrzymał Adrian Darul (op. pani Katarzyna Wojtkowiak) oraz Laura Selewska (op. Marta Wróbel).