logo strony

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Polskie Symbole Narodowe”, który miał na celu wzbudzenie w uczniach uczuć patriotycznych i narodowej dumy w związku z obchodem 100-lecia odzyskania niepodległości.Na etapie szkolnym wśród naszych uczniów wytypowaliśmy 20 prac, które zostały dostarczone do Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie. Następnie 26.04.2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na etapie gminnym, a wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

I grupa- uczniowie klas O

II miejsce – Damian Skonieczny,

Wyróżnienie- Kamila Uchman.

II grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

II miejsce – Zuzanna Szczap,

III miejsce – Antonina Nowakowska,

Wyróżnienie- Artur Sompolski.

30 kwietnia 2018 r. odbył się uroczysty finał Gminnego  Konkursu Plastycznego „Polskie Symbole Narodowe”. Wszystkich laureatów zaproszono do Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie, gdzie po krótkiej części artystycznej z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe. Następnie wszyscy laureaci oraz goście udali się do „Akwarium” w budynku gimnazjum na wystawę pokonkursową oraz słodki poczęstunek.

DLA RODZICA, DLA UCZNIA