Harmonogram indywidualnych konsultacji dla uczniów kl. V-VIII

15.06.2020 – poniedziałek
8.00-10.00 – J. Werkowska
10.00-12.00 – M. Ziętek

16.06.2020 – wtorek
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – BRAK KONSULTACJI

17.06.2020 – środa
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – BRAK KONSULTACJI

18.06.2020 – czwartek
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – BRAK KONSULTACJI

19.06.2020 – piątek
10.00-12.00 – M. Wróbel, M. Gaj

O udziale w indywidualnych konsultacjach decyduje Rodzic Ucznia.