Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie od wielu lat organizuje różne działania, których celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu, budowania postaw szacunku, akceptacji i empatii wobec osób z zaburzeniami.
Uczniowie w ciągu całego miesiąca- kwietnia, uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych oraz warsztatach. Celem było nauczenie dzieci właściwego sposobu reagowania na zachowania innych oraz pomagania innym. Nasi uczniowie zdobyli wiedzę na temat sposobów wspierania osób z trudnościami.
29 kwietnia zorganizowaliśmy w naszej szkole II NIEBIESKIE IGRZYSKA, w których gościliśmy Szkołę Podstawową z Tarnowej. Spotkanie zaczęliśmy od wysłuchania nowo powstałego hymnu Niebieskich Igrzysk. W zajęciach sportowych uczestniczyli uczniowie klas I-VII. Dzieci z oddziałów przedszkolnych zostały zaproszone do udziału w zajęciach sportowych w postaci zabaw ruchowych usprawniających koordynację ruchową, kształtujących zdolności motoryczne oraz sensoryczne. Tego dnia wszyscy byli zwycięzcami i każdy otrzymał medal!
Przygotowano również strefę relaksu i kreatywności, z której korzystali przede wszystkim najmłodsi. W konkurencjach sportowych nie zabrakło również kibiców.
Do współpracy włączyli się również Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Tuliszkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie oraz Ratownik Medyczny firmy Medcar Pana Łukasza Wróbla, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie i przekazanie fachowej wiedzy.
Na zakończenie zorganizowaliśmy integracyjne ognisko oraz słodki poczęstunek.
Celem podejmowanych w tym dniu dzialań było popularyzowanie biegania jako formy rekreacja fizycznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, propagowanie zdrowego stylu życia, a co najważniejsze integracji środowiska lokalnego.
Dziękujemy również za bezinteresowną pomoc Pani Justynie Dębowskiej oraz Sklep Nutka Tuliszków.