W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

25 maja, wtorek 9:00 – język polski, 120 minut
26 maja, środa 9:00 – matematyka, 100 minut
27 maja, czwartek 9:00 – język obcy nowożytny, 90 minut
 
W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
o 50 minut – w przypadku matematyki oraz,
o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.