Zarządzenie nr 0050.4.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina i Miasto jest organem prowadzącym.

Zarządzenie rekrutacja 2024

Uchwała nr 19