Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty:

Na stronach www.cke.gov.pl można znaleźć dodatkowo:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne
  • arkusze egzaminu próbnego
  • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
  • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2020