Wykaz podręczników do zakupu przez rodziców:

Klasa I
Religia – Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa – podr. + zeszyt ćw. – WAM
J. niem – ABC Deutsch Neu – podr. + zeszyt ćw. – PWN

Klasa II
Religia – Kochamy Pana Jezusa – podr. + zeszyt ćw. – WAM

Klasa III
Religia – Przyjmujemy Pana Jezusa – podr. + zeszyt ćw. – WAM
J. niem – Mach mit! Neu 1 – zeszyt ćw. – PWN (podręcznik można zakupić od klasy IV)

Klasa V
Religia – Obdarowani przez Boga – podr. + zeszyt ćw. – WAM
J. niem – Mach mit! Neu 2 – podr. + zeszyt ćw. – PWN

Klasa VI
Religia – Przemienieni przez Boga – podr. + zeszyt ćw. – WAM

Klasa VII
Religia – Jezus uczy i zbawia – podr. – WAM

Klasa VIII
Religia – Jezus działa i zbawia – podr. – WAM