W marcu został ogłoszony konkurs szkolny, który miał być pierwszym etapem do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym ogłoszonym przez Szkołę Podstawową w Tuliszkowie. Sytuacja jaka zaistniała, zmusiła nas do przeprowadzenia tego konkursu w formie zdalnej, i tylko na etapie szkolnym.

9 osób z klas I-VII wykazało się wyjątkową pomysłowością i wykonało piękne baranki wielkanocne, różnymi technikami. Zdjęcia swych prac uczniowie przesłali do nauczyciela bibliotekarza, który był koordynatorem szkolnego etapu konkursu.

Serdecznie dziękuję Wam za udział w konkursie i gratuluję wspaniałych pomysłów.