Klasa I pod opieką Pani Marty Starczyńskiej i klasa II pod opieką Pani Nikoli Gaść wzięły udział w konkursie plastycznym „Kierunek – Bezpieczeństwo” ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego. Celami konkursu było propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem podczas korzystania z transportu kolejowego oraz zachęcanie dzieci i młodzież do czynnego zainteresowania tematyką bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.