W związku z rozporządzeniem MEN dotyczącym nauki hybrydowej klasy IV i VI powracają do szkoły na zajęcia stacjonarne w dniach 24 maja oraz 28 maja (25-27 maja są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych z powodu Egzaminu Ósmoklasisty).

Natomiast klasy VII i VIII powracają do nauki zdalnej w dniach 24 maja oraz 28 maja 2021 r.

Od 31 maja WSZYSTKIE klasy naszej szkoły powracają do nauki stacjonarnej w szkole.