Zwyczajem lat ubiegłych w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki szkolnej uczniów klasy I. Dla uczniów nadszedł kolejny ważny dzień, wszyscy stali się prawdziwymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Na tę okazję starsi uczniowie przygotowali krótką część artystyczną, podczas której uczniowie klasy I odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Był to Czerwony Kapturek, Koziołek Matołek, Kopciuszek.

Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książeczki.