Pierwsza wywiadówka w roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się dnia 22.09.2015 o godzinie 16:00.

why-is-your-landing-page-so-important

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów.