logo strony

W sobotę 16 marca 2019r. w Sali Sportowej w Malanowie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ratownictwa. Organizatorami sobotnich eliminacji był: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku wraz z Komendą Powiatową PSP w Turku, Starostwem Powiatowym w Turku oraz Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera. Eliminacje powiatowe składały się z dwóch części. W etapie pisemnym 41 uczestników podzieleni na trzy kategorie wiekowe odpowiadało na pytania testowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej i historii pożarnictwa. Zawodnicy poradzili sobie na tyle dobrze, że w kilku przypadkach konieczne było przeprowadzenie dogrywki. Do rozgrywki finałowej zakwalifikowano po 3 uczestników z każdej grupy wiekowej. W tym etapie uczestnicy odpowiadali ustnie na zestawy pytań przygotowane przez organizatorów.

Naszą gminę reprezentowała uczennica naszej szkoły Julia Pieszak z kl. VI oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie. Julia Pieszak poradziła sobie na etapie pisemnym bardzo dobrze, w wyniku czego brała udział w dogrywce ustnej. Niestety nie udało się zakwalifikować Julii do rozgrywek finałowych, ale jesteśmy z niej bardzo dumni i życzymy powodzenia za rok. Julię Pieszak do konkursu przygotowała p. Marta Wróbel.

DLA RODZICA, DLA UCZNIA