W ramach realizacji programu „Trzymaj formę” zrealizowaliśmy projekt na temat znaczenia marchewki dla zdrowia ludzi. Na realizację projektu mieliśmy 4 tygodnie. Przydzielono zadania poszczególnym klasom:

kl. „0” – przygotować piosenkę „Urodziny marchewki”
kl. I – wiersze i zagadki
kl. II – postacie marchewek
kl. IV – plakaty
kl. V – konkursy o marchewce
kl. VI – prezentacja
kl. VII – gazetka informacyjna

W wyznaczonym terminie nastąpiła prezentacja wytworów poszczególnych klas połączona z konsumpcją marchewek i soku marchwiowego.